Click on the cover to download / Kliknij na okładkę aby pobrać
 
Or Listen Online at Mixcloud.com


INFO

Having troubles with downloading this set?
Or getting Quicktime Player
instead Save window?

Try clicking on the cover
using right mouse button
and choose "Save target as..."
or just uninstall QuickTime Player

Enjoy!
Aquatic Simon


Problem z pobraniem seta?
Zamiast okna pobierania pojawia się odtwarzacz QuickTime?

Spróbuj kliknąć prawym przyciskiem myszy
na okładkę i wybierz opcję
"Zapisz element docelowy jako..."
lub po prostu odinstaluj QuickTime-a.

Miłejgo odsłuchu!
Aquatic Simon